Fotos fra Flemming Friis’ koncerter

Flemming Friis har som solist spillet koncerter i en række af Danmarks kirker. Egne værker samt musik af den danske komponist Rued Langgaard har domineret repertoiret, blandt andet med ni komplette opførelser af Rued Langgaards mere end to timer lange "Messis, Orgeldrama i tre Aftener", men også fransk romantisk musik af bl.a. César Franck, Ermend Bonnal, Charles-Marie Widor og Louis Vierne, tysk musik af Max Reger samt musik fra det 20. århundrede har præget programmerne.

Musik fra barokken har også været opført af Flemming Friis; i 2015 var orgeltransskriptioner af alle fire dele af Antonio Vivaldis "De fire årstider" på repertoiret, men Flemming Friis har også spillet værker af blandt andre J. S. Bach, G. F. Händel, Henry Purcell og J. G. Walther. 

Flemming Friis har uropført værker af blandt andre Rued Langgaard, Leif Kayser og Svend Hvidtfelt-Nielsen.  


Flemming Friis har akkompagneret sangere og instrumentalister til koncerter og musikgudstjenester.


Sangerne er blandt andre Hanne Fischer, Simon Duus, Leif Roar, Ulrik Cold, Kirsten Schultz, Irene Graaner, Jørgen Ditlevsen, Lotte Hovman, Helle Charlotte Pedersen, Poul Emborg, Teit Kanstrup, Rasmus Tofte Hansen, Iben Silberg, Steffen Bruun, Helle Grarup, Aileen Itani, Per Jellum, Anne Due Nørgaard, Soveig Hjerrild, Sofie Elkjær Jensen, William Jønch Pedersen, Fritjof Fuglesang, Jonathan Kroner Ingvald, Berit Barfred-Christensen, Anne Sophie Hjort Ullner, Fanny Kempe og Malte Løvgren. 


Instrumentalisterne er blandt andre violinisterne Jon Gjesme, Aleksander Kølbel, Sofie Hjort, Aleksandra Schneider Hansen og Peter Spissky, fløjtenisterne Katrine Kielland-Brandt og Pia Kaufmanas, oboisten Joachim Dam Thomsen, saxofonisterne Per Egholm, Stefan Baur og Christian Hougaard, klarinettisterne Nicoline Bennecke og Jeppe Tom-Petersen, trompetisterne Ole Andersen, Sanne Grøn og Lars Ejlif Hansen og basunisten Jesper Juul.


Herunder ses en række fotos fra Flemming Friis' koncerter fra 1983 - 2023 samt fra koncerter med andres opførelser af Flemming Friis' værker. Mange af disse fotos er taget af Flemming Friis' Mor, Annelise Staunsholt Friis (ASF) (1929 - 2020).

I årene 1983 - 1984 var Flemming Friis huskomponist hos Ensemble pro Musica Berlin, og i denne periode skrev han fire værker til ensemblet. Kun det sidste af dem "De juleengles dans" har fundet blivende plads i komponistens værkfortegnelse, som blev revideret i 2003, hvor en del ældre værker blev kasseret.

Billedet ovenover er fra Koncerten i Nathanael Kirche, Berlin 12. juni 1983.

Efter uropførelsen af Flemming Friis' første orkesterværk "I solfaldstimen" (senere kasseret) taler

Flemming Friis med komponisten og organisten Svend Hvidtfelt Nielsen (til højre med partituret i 

hænderne) og organisten Niels Erik Wegge.

Værket blev uropført af Ensemble pro Musica Berlin under ledelse af Christian Michael.

Sopransolist var Gudrun Dörpholz og ved orglet sad kirkens organist Maria Scharwieß.

Både Niels Erik Wegge og Svend Hvidtfelt Nielsen vendte samme år tilbage til Nathanael Kirche i

Berlin.

Den 2. oktober uropførte Svend Hvidtfelt Nielsen "Assistens Kirkegård" af Flemming Friis 

(senere kasseret af komponisten), og den 24. oktober uropførte Niels Erik Wegge "Ribe Drapa"

(senere kasseret som selvstændigt orgelstykke, men indgår i instrumenteret form i Flemming Friis' 

"Sol Amok", Studiesymfoni for stort orkester med sangsolist og orgel, op. 0).

Foto: ASF

Billedet ovenover er fra koncerten i Matthias Kirche, Berlin 12. februar 1984, hvor Christian Michael

dirigerede sopransolist Gudrun Dörpholz, mandskor og orkester i Flemming Friis' andet

orkesterværk "Høstklange" (senere kasseret).

Billedet nedenunder er fra samme koncert. Flemming Friis ses (bukkende) mellem solist og dirigent.

Fotos: ASF

På billedet ovenover ses Flemming Friis ved Frobenius-orglet i Brorsons Kirke i København i august 1985. 

Han havde netop komponeret stykket Festligt præludium, op. 4, som skulle spilles til et familiemedlems bryllup i Skovshoved Kirke, nord for København den 24. august 1985. Men da kirken på det tidspunkt ikke havde fast organist, men kun en vikar, der ikke kunne påtage sig at spille musikken, måtte Flemming Friis selv lære stykket. Anledningen var medvirkende til, at Flemming Fris tog beslutningen om at blive organist.

Foto: ASF

På Ung nordisk Musikfestival i Århus i 1986.

Billedet er taget ved orgelspillebordet i Sankt Markus Kirke.

Ved orglet sidder komponisten Svendt Hvidtfelt Nielsen, som Flemming Friis

registrerede for. 

Foto: ASF

Mellem 1987 og 1989 var Flemming Friis konstitueret som organist ved Kastelskirken i to 

perioder. På billedet ovenover er han fotograferet under en højmesse i juli 1989.

Billedet ovenover er fra koncerten i Kastelskirken i København 30. juli 1989, hvor Ny dansk Saxofonkvartet gav koncert. På programmet var blandt andet Flemming Friis Saxophonkvartet nr. 1, op. 12, og Flemming Friis spillede også musik af Rued Langgaard og Jehan Alain på kirkens orgel. 

Stående ses fra venstre: Per Egholm, Christian Hougaard, Torben Enghoff, Jørgen Bove og Flemming Friis.

Flemming Friis var først i 1990'erne tilknyttet Lindevang Kirkes Pigekor

som dets akkompagnatør. Korets leder, organist Kirstine Pontoppidan Larsen,

bestilte hos Flemming Friis to værker, og det blev til "Bebudelsen" for

tenorsolo, ligestemmigt kor og orgel samt "Maria under korset" for ligestemmigt

kor og orgel.

Fra uopførelsen af "Bebudelsen" 16. december 1990 i Lindevang Kirke følger

herunder tre billeder:

Herover: Kirstine Pontoppidan Larsen (tv), Flemming Friis samt et medlem af 

Lindevang Kirkes Pigekor.

Herover: Fra samme koncert som billedet ovenover: 

Til venstre: Organist Morten Schousboe. I midten: Flemming Friis.

Til højre: Asger Nielsen, tenor, der sang partiet som ærkeenglen Gabriel i 

Flemming Friis' værk "Bebudelsen".

Herover: Flemming Friis ved Lindevang Kirkes orgel.

Herover: Skærtorsdag den 28. marts 1991 afholdt Jakob Lorentzen, der på det tidspunkt var

organist ved Enghave Kirke i København, en række små koncerter på en halv times varighed.

Flemming Friis medvirkede ved Flere af dem: Han akkompagnerede Lindevang Kirkes Pigekor

kl. 17:15. Kl. 18:45 spillede han sit orgelværk "De produndis" og Enghave Kirkes Kor opførte

Flemming Friis' "Passionsscene", og endelig kl. 20:15 registrerede Flemming Friis for 

organisten Mads Høck. 

På billedet herover ses Flemming Friis sammen med Jakob Lorentzen. 

Flemming Friis var i årene 1989 - 1994 ansat som organist ved kirkerne i 

Gurre og Tikøb i Nordsjælland. Herover ses han Juledag 1991 ved orglet

i Tikøb Kirke.

Foto: ASF

Herover:  Efter sin koncert i Jerusalemskirken 24. juni 1992 taler

Flemming Friis med organisterne Mads Høck (til venstre) og 

Morten Schousboe (til højre).

Foto: ASF

I årene 1991 - 2004 skrev Flemming Friis tre værker for fløjte, klarinet og orgel,

som Trio Divertimento bestilte. 

Trioen spillede flittigt værkerne ved koncerter overalt i Danmark. 

Billedet herover er fra en koncert i Mariendal Kirke på Frederiksberg den 15. 

november 1992, hvor værket "November" var på programmet.

Fra venstre ses: Flemming Friis, Søren Blanke (fagot), Jeppe Tom-Petersen (klarinet), 

Katrine Kielland-Brandt (fløjte) og komponisten Bo Andersen, som også skrev musik 

på bestilling af Trio Divertimento. 

Læs mere om Katrine Kielland-Brandt (1964 - 2018) på denne hjemmeside under 

fanen Links.

Foto: ASF

I sine år som organist ved Gurre og Tikøb Kirker (1989 - 1994) var Flemming Friis

leder af Gurre Kirkes Børnekor. 

Her ses koret med Flemming Friis ved flyglet til julekoncerten den 15. december 1992.

Foto: ASF

Det var daværende musikskoleleder i Helsingør, Karsten Mach, der ansatte

Flemming Friis som lærer ved skolen i 1991.

På billedet ovenover ses Karsten Mach til venstre sammen med Flemming Friis

efter en koncert i Gurre Kirke den 24. marts 1994. Sammen havde de uropført

Flemming Friis' værk "Fire digte af Ludvig Holstein".

Organisten Helge Gramstrup opførte i august 1996 Flemming Friis' Orgelsymfoni nr. 2

ved en koncert i Maria Magdalena Kyrka i Stockholm. 

Herover ses Helge Gramstrup til venstre sammen med Flemming Friis foran Maria Magdalena Kyrka.

12. august 1998 opførte Flemming Friis alle tre dele af den danske komponist Rued Langgaards "Messis, Orgeldrama i tre Aftener" i Haderslev Domkirke. På billedet ovenover ses han ved spillebordet. Bag ved står organist Karen Bøhrnsen, der vendte blad for Flemming Friis til koncerten, og domorganist Svend Prip. 

Foto: ASF

Det andet værk, som Trio Divertimento bestilte hos Flemming Friis, fik titlen Carmen vernale. Trioen uropførte værket i Sankt Markus Kirke i Århus den 26. maj 1998. En af de 13 andre opførelser af Carmen vernale som Trio Divertimento spillede, fandt sted i Skovshoved Kirke, nord for København, hvor trioen holdt koncert 15. november 1998.

På billedet ovenover ses fra venstre: Jeppe Tom-Petersen (klarinet), Flemming Friis, Katrine Kielland-Brandt (fløjte) og Peter Andersen (fagot).

Foto: ASF

5. september 1999 blev der i Lindevang Kirke i København afholdt en koncert udelukkende med værker af Flemming Friis, der på billedet ovenover ses sammen med basunist Jesper Juul (til venstre) og baryton Rasmus Tofte-Hansen. 

På programmet var blandt andet Flemming Friis' værker Psalme CXXI for baryton og orgel, op. 14, Danse under åben himmel, op. 26 og Apokalyptiske danse, op. 36, for basun og orgel.


Flemming Friis havde tidligere arbejdet sammen med Rasmus Tofte-Hansen, som i 1994 sang partiet som evangelist i Flemming Friis' Juleoratorium "Den hellige nat", op. 32. 

Samarbejdet med Jesper Juul fortsatte med værket Skafotiana, op. 41, for basun, pauker og strygere, som blev uropført i 2002. Se billede længere nede. I marts 2015 mødtes Jesper Juul og Flemming Friis igen, denne gang i Nathanaels Kirke i København, hvor de gav koncert sammen. 

Foto: ASF

Flemming Friis har givet koncert i Århus Domkirke tre gange. På billedet ovenover er han

fotograferet ved Århus Domkirkes orgelspillebord den 20. august 2002, samme dag som han

opførte den danske komponist Rued Langgaards over to timer lange orgelværk "Messis". 

Anledningen var, at noderne til værket samme dag udkom på Edition WH. Flemming Friis havde

været redaktør på udgaven. 

"Messis" hører til grundstammen i Flemming Friis' orgelrepertoire. Indtil videre er det blevet til 

ni komplette opførelser af værket samt adskillige andre opførelser af værkets enkelte dele. 

Foto: ASF

Også i Ribe har Flemming Friis opført Rued Langgaards "Messis". Det skete i forbindelse

med Rued Langgard Festivalen i september 2014 (se billede længere nede).

Men det var ikke første gang Flemming Friis var solist ved en koncert i Ribe Domkirke.

Den 19. oktober 2002 gav Flemming Friis koncert med en række kortere værker af Rued Langgaard.

På billedet ses han ved orgelspillebordet i Ribe Domkirke.

Foto: ASF

Domorganist i Ribe, Birgitte Ebert, ses her med sin forgænger

Rued Langgaard (billedet på væggen) og Flemming Friis.

Foto: ASF

Organisten ved Mariakirken i København, Jørgen Ditlevsen, bestilte værket "De levendes land" for sangsolister, kor og orgel, som blev til i løbet af årene 1999 - 2002. De enkelte satser blev opført løbende ved forskellige koncerter. Den første samlede opførelse fandt sted den 16. marts 2003.

Billedet herover af Jørgen Ditlevsen (til venstre) og Flemming Friis er taget i Mariakirkens våbenhus efter koncerten. 

Foto: ASF

Basunisten Jesper Juul uropførte til sin debutkoncert i 1999 Flemming Friis' værk "Apokalyptiske danse" for basun og orgel. Herefter bestilte Jesper Juul værket Skafotiana, op. 41 for basun, pauker og strygeorkester, som blev uropført i Vestjysk Musikkonservatoriums koncertsal 28. september 2002, hvor Københavns Yngre Strygere akkompagnerede under ledelse af dirigenten Morten Ryelund.

På billedet ovenover ses Jesper Juul, der modtager publikums applaus.

Foto: ASF

Siden 1996 har Flemming Friis spillet et antal koncerter i Vor Frue Kirke

i København, senest i efteråret 2011.

På billedet ovenover ses han efter koncerten Alle helgens dag den 1. november

2003, hvor hans egen Orgelsymfoni nr. 5 "Allehelgen" var på programmet.

Foto: Finn Uth

Den 28. maj 2004 uropførte Trio Divertimento det tredje værk som var bestilt hos

Flemming Friis, "Sommerspil".

På billedet ovenover ses Katrine Kielland-Brandt, og bag hende fagottisten Søren

Blanke, der dog ikke længere var medlem af Trio Divertimento. Han var nogle år

inden blevet erstattet er Peter Andersen. 

Foto: ASF

12. august 2004 gav Flemming Friis koncert i Kristkirken i København.

Her ses han sammen med Kristkirkens organist, Kai Ole Bøggild (til venstre) og organist Mads Høck (til højre).

Ved koncerten uropførte Flemming Friis sit værk Triptykon op. 45, der var skrevet specielt til Kristkirkens orgel. Der var desuden værker af Rued Langgaard og Max Reger på programmet. 

Foto: ASF

Fra samme koncert i Kristkirken ses herover et foto af nu afdøde sognepræst ved

Kastelskirken, Kirsten Hansen (1933 - 1906), som Flemming Flemming Friis lærte

at kende, da han i årene 1987 og 1989 var konstitueret som organist ved Kastelskirken

i to perioder. De to blev meget nære venner.

Til venstre står klarinettisten Henry Linder. 

Foto: ASF

Den 13. februar 2003 modtog Flemming Friis Einar Hansens ærespris for sit arbejde

med udgivelsen af Rued Langgaards orgelværk "Messis" og for sine egne orgelværker. 

Efter en koncert i Århus Domkirke, hvor Flemming Friis spillede musik af Rued Langgaard

samt sin egen Orgelsymfoni nr. 5, blev prisen overrakt af daværende prorektor, i dag 

professor i orgelspil ved Det Jyske Musikkonservatorium, Ulrik Spang-Hanssen.

Foto: ASF

Flemming Friis har været ansat som lærer i musikteori og hørelære ved Helsingør

Musikskole og Musikalsk Grundkursus (MGK) siden 1991. I 2017 blev ansættelsen 

overført til Københavns Musikskole. 

Da Helsingør Musikskole i maj 2008 fyldte 60 år, bestilte skolens daværende leder, 

Henrik Nedergaard, et værk, som skulle spilles af et orkester sammensat af skolens

lærere og dygtigste elever. 

Det blev til værket "Kronborgiana", en symfonisk suite i fire satser, som blev uropført

i det daværende Helsingør Hovedbibliotek. 

Den anden af disse to koncerter var for et særligt publikum med deltagelse af blandt

andre Helsingørs daværende borgmester, Per Tærsbøl, det kommunale kulturudvalgs

medlemmer og en række inviterede gæster. 

Flemming Friis dirigerede selv værket. 


Billedet nedenunder er fra samme koncert.

De to fotos er taget af Nicolai Perjesi.

I anledning af Flemming Friis' 50 års fødselsdag i maj 2011 blev der afholdt en koncert

i Nathanaels Kirke, København, med ældre og helt nye værker af Flemming Friis.

Medvirkende var Per Egholm (saxofon), Mads Høck og Flemming Friis (orgel), 

Københavns Kantatekor dirigeret af Torben H.S. Svendsen, Katrine Kielland-Brandt 

(fløjte), Simon Duus (basbaryton) og Københavns Yngre Strygere dirigeret af Jon Gjesme. 

Herunder ses tre billeder fra denne koncert:

Herover ses Katrine Kielland-Brandt og Jon Gjesme, der sammen med Københavns

Yngre Strygere modtager den fyldte kirkes applaus for uropførelsen af værket 

"Concertino" for fløjte og strygere. 

Foto: Christine Imbert.

Herover ses Simon Duus under uropførelsen af "Songs of Nights and Stars".

Billedet nedenunder er fra samme opførelse.

Foto: Christine Imbert. 

Billedet ovenover er fra koncerten 19. februar 2012 i Nathanaels Kirke, hvor Katrine

Kielland-Brandt og Flemming Friis spillede værker for fløjte og orgel af blandt andre

Telemann, Bach, Wagenseil, Bo Andersen og Flemming Friis. 

På billedet er Flemming Friis i færd med at præsentere et af programmets værker, mens

Katrine Kielland-Brandt sender et smil til fotografen Jørgen Roe-Poulsen.

Søndag 24. september 2013 spillede Flemming Friis solistkoncert i Munkebjerg Kirke i Odense.

På programmet var Rued Langgaards "Preludio Patetico", Flemming Friis' "Notturno e passacaglia"

og Charles-Marie Widors "Symphonie Gothique".

På billedet ovenover ses til venstre Munkebjerg Kirkes organist, Michael J. Thomsen. 


23. juli 2014 spillede Flemming Friis solistkoncert i Holmens Kirke i København.

På programmet var der værker af Jean Sibelius, Rued Langgaard, Niels Viggo Bentzon

og Flemming Friis' værk "Tre danse", op. 51.

På fotografiet oven over ses Flemming Friis ved Holmens Kirkes orgelspillebord.  


Fredag 5. september 2014 opførte Flemming Friis for ottende gang hele Rued Langgaards

mere end to timer lange værk "Messis, Orgeldrama i tre Aftener". 

Koncerten, som var en del af Rued Langgaard Festivalen 2014, fandt sted i Ribe Domkirke.

På billedet ovenover ses Flemming Friis ved orglet med de tre udgivelser fra Edition WH

af "Messis", som Flemming Friis var redaktør af. 


Billedet nedenunder er taget under tilhørernes applaus. 

Den 18. august 2015 gav Flemming Friis koncert i Vor Frelsers Kirke i København. På programmet var der musik af Rued Langgaard og Niels Viggo Bentzon samt Flemming Friis' eget værk Tre danse op. 51.

På billedet ovenover ses Flemming Friis ved orglet i Vor Frelsers Kirke.

Billedet ovenover er fra koncerten i Nathanaels Kirke i København den 14. februar 2016, hvor fløjtenisten Katrine Kielland-Brandt blev akkompagneret af Flemming Friis. På programmet var der musik af blandt andre Joachim Andersen, Carl Reinecke, Rued Langgaard, Niels Viggo Bentzon og Flemming Friis. 

På billedet ovenover ses fra venstre komponist og organist Svend Hvidtfelt Nielsen, baryton Tobias Fensløv og Flemming Friis. Sammen holdt de koncert i Husum Kirke i København den 2. oktober 2016 med værker for recitation og orgel på programmet. 

Ud over musik af de to komponister blev også I.P.E. Hartmanns "Guldhornene" til tekst af den danske digter Adam Oehlenschläger opført. 

Samarbejdet er siden blevet gentaget, senest den 20. oktober 2019, hvor der på programmet var uropførelser af både Svendt Hvidtfelt Nielsen og Flemming Friis. 

Da Bistrup Kirke nord for København fik bygget nyt orgel i 2017, bestilte kirken et værk for orgel hos Flemming Friis. Det blev til værket "Anden Suite" op. 55, som organist Flemming Dreisig uropførte til indvielseskoncerten den 27. august 2017. 

På billedet ovenover ses Flemming Dreisig og Bistrup Kirkes organist, Elsebeth Dilling-Hansen på hver sin side af Flemming Friis.

Det var dog ikke første gang at Flemming Dreisig spillede musik af Flemming Friis. I 1992 opførte han Orgelsymfoni nr. 1, op. 22 tre gange. En af disse koncerter fandt sted i Helligåndskirken i København. 


Til stede ved koncerten i Bistrup kirke den 27. august var blandt andre organist Grete Krogh (1928 - 2018), som på billedet nedenunder er fotograferet sammen med Flemming Friis. 

Fra 1989 - 1994 var Flemming Friis organist ved Gurre og Tikøb Kirker i Nordsjælland. I forbindelse med Gurre Kirkes 75-års jubilæum i juni 1993 komponerede Flemming Friis værket Danse under åben himmel opus 26, som siden da har været hans mest spillede værk for orgel. 

Også andre uropførelser af Flemming Friis fandt sted i Gurre Kirke, blandt andet Orgelsymfoni nr. 3 opus 29. 

Ved en koncert i Gurre Kirke i 2009 spillede Flemming Friis igen sin Orgelsymfoni nr. 3 samt satser fra Orgelsymfoni nr. 2 af den franske komponist Louis Vierne, og da Gurre Kirke i 2018 fyldte 100 år, gav Flemming Friis igen koncert i kirken, denne gang med værker af César Franck, Rued Langgaard og hans eget værk Danse under åben himmel på programmet. 

På billedet ovenover ses Flemming Friis foran Gurre Kirke inden koncerten den 19. juni 2018.

1. november 2018 spillede Flemming Friis koncert i Grundtvigs Kirke i København. Programmet indeholdt udelukkende egne værker: Anden suite, op. 55, Notturno e passacaglia, op. 50 samt uddrag af Orgelsymfoni nr. 4 "Visions-Symfoni", op. 33 og Orgelsymfoni nr. 5 "Allehelgen", op. 34.

På billedet ovenover ses (til venstre) Grundtvigs Kirkes organist, Mads Høck, sammen med Flemming Friis. 

På billedet ovenover ses klarinettist Nicoline Bennecke og Flemming Friis ved en koncert i Nathanaels Kirke i København den 12. maj 2019. På programmet var der musik af blandt andre W. A. Mozart, Ralph Vaughan Williams og Peter Mathews samt uropførelsen af Flemming Friis' værk Elegia e danza in luce op. 58.

Det var dog ikke første gang at Flemming Friis akkompagnerede Nicoline Bennecke. Sammen gav de koncert i Nathanaels Kirke den 10. april 2016 med værker af blandt andre W. A. Mozart, Niels W. Gade og Claude Debussy på programmet.  

På billedet oven over ses Flemming Friis ved orglet i Helligaandskirken i København den 2. februar 2023, hvor der blev afholdt portrætkoncert med værker af Flemming Friis.

Ved koncerten medvirkede også Tobias Fensløv (recitation) og Helligaandskirkens Kor under ledelse af Ruben Munk. 

Programmet indeholdt blandt andet Flemming Friis' værker "Tre danske digte", op. 59 og "Tre danse", op. 51 samt uropførelsen af  "Dies palmarum" op. 63.